Trung Quốc - Hongkong - Macao - Đài Loan

 •  
  -0%
   

  BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH – CỔ TRẤN THỦY BẮC (4N)

   
   
 •  
  -0%
   

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (4 ngày bay thẳng)

   
   
 •  
  -4%
   

  TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5 ngày - bay thẳng)

   
   
 •  
  -5%
   

  Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn (6 ngày)

   
   
 •  
  -0%
   

  ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (5N)

   
   
 •  
  -0%
   

  SHANGRILA - LỆ GIANG (6 ngày bay CZ)

   
   
 •  
  -0%
   

  CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG (6 ngày đường bộ)

   
   
 •  
  -4%
   

  CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA (6N bay MU)

   
   
 •  
  -0%
   

  BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI (7N)

   
   
 •  
  -0%
   

  THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU (6N)

   
   
 •  
  -0%
   

  THƯỢNG HẢI - BẮC KINH (5 NGÀY)

   
   
 •  
  -0%
   

  HONGKONG - DISNEYLAND (4 NGÀY)

   
   

1 2