Một hành trình- 3 Thủ Đô

22/02/2020 15:43 +07 - Lượt xem: 9139

LỊCH KHỞI HÀNH(THÁNG/ NGÀY)HÀ NỘIGIÁSÀI GÒNGIÁTHÁNG 4: DỊP LỄ 30/425/4                      ...

LỊCH KHỞI HÀNH(THÁNG/ NGÀY) HÀ NỘI GIÁ SÀI GÒN GIÁ
THÁNG 4: DỊP LỄ 30/4 25/4                        46,900,000.00
THÁNG 5: MÙA XUÂN HOA NỞ 16/5                        48,900,000.00 18/5 49,900,000
THÁNG 6: ĐÊM TRẮNG 6/6; 13/6; 16/6; 20/6; 23/6; 28/6; 30/6                        49,900,000.00 22/6 49,900,000
THÁNG 7: ĐÊM TRẮNG 4/7; 8/7; 11/7; 14/7; 18/7; 25/7                        49,900,000.00 07-06-2020 49,900,000
THÁNG 8: ĐÊM TRẮNG 08-08-2020                        49,900,000.00 08-10-2020 49,900,000
22/8                        46,900,000.00
THÁNG 9: MÙA THU LÁ VÀNG 5/9; 12/9; 15/9; 19/9; 22/9; 26/9; 30/9                        48,900,000.00 21/9 49,900,000
THÁNG 10: MÙA THU LÁ VÀNG 3/10; 6/10; 10/10; 14/10                        48,900,000.00 10-05-2020 49,900,000
THÁNG 11: XỨ BẠCH DƯƠNG MÙA TUYẾT RƠI 11-01-2020                            43,900,000
 
Bài xem nhiều