Chữ viết của cộng đồng dân tộc ít người tại Việt Nam.

30/03/2017 02:25 UTC - Lượt xem: 20437

Trước cách mang tháng 8, hai dân tộc ít người ở Miền Bắc có chữ viết truyền thống là chữ Thái và chữ Hoa. Theo như nghiên cứu ngôn ngữ và dân tộc học 

– Với ngườ Pà thẻn: họ dùng đồ vật, con vật như gà vịt, cối xay, bếp lửa… đề làm phương tiện ghi chép. 
– Với người Mảng: mỗi khi họ cần nhớ điều gì thì lấy 1 mảnh tre vót và cắt khắc mà tính
– Người Khơ Mú: mô tả các cuộc đi săn bằng những nét khắc trên xương 
Chúng được gọi chung là loại chữ hình vẽ (được tập hợp bởi những ký hiệu nhất định để diễn tả một cảnh tượng nào đó, 
Một số dân tộc không có chữ viết như: Dao, Sán Dìu, Sán chỉ, Cao Lan … thì dùng hẳn chữ hán, Nói đúng hơn chữ Hán đã biến dạng trong quá trình viết thiếu nét viết sai theo âm của tiếng người dân tộc .Đặc biệt với sự sáng tạo ra chữ nôm của dân tộc Tày Nùng, về nguyên tắc cấu tạo cũng gần giống như chữ nôm của người Việt nhưng chưa chính thức trở thành chữ viết riêng của dân tộc bởi phạm vi sử dụng còn hạn chế. 
Tuy một số ít dân tộc có chữ cổ truyền hoặc mượn chữ Hán ở mức độ khác nhau nhưng phạm vi sử dụng văn tự rất hạn chế. 
Sau này người Tày – Nùng lại dùng chữ quốc ngữ là hệ thống  phiêm âm để ghi chép thơ ca. 
Sau cách mạng tháng 8: 
Thực hiện chính sách dân tộc của đảng, nhà nước đã chủ động xây dựng chữ viết cho dân tộc, bộ chữ phải được xây dựng có điều kiện tốt để tổn tại và phát huy được chức năng trong phạm vi dân tộc, mặt khác nó còn là phương tiện tích cực tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Việt và chữ quốc ngữ thuận lợi. 
-Đảng nêu rõ với những chữ viết truyền thống của mỗi dân tộc thì để họ sử dụng. Nếu bộ chữ có quá nhiều điều bất lợi ảnh hưởng tới việc học chữ của dân tộc như học chữ quốc ngữ thì sẽ xây dựng lại hệ thống chữ khác cho phù hợp. 
– Đến 1969: Chính phủ ta đã hoàn thiện bộ chữ và chuyển từ chữ thái sang hệ chữ la tinh. 
– Bằng phương pháp ngôn ngữ học địa lý chúng ta đã vạch ra vùng âm chuẩn của tiếng Tày – Nùng là cùng tiếng nói, lấy Đông Khê – Thất Khê (Cao Lạng) làm trục chính. Cách chọn này được hội nghị về âm chuẩn tán thành 
– Hệ thống chữ của người mèo chưa được tiến hành vì tiếng nói của ngành mèo cần được điều tra và nghiên cứu một cách đầy đủ hơn. 
 
Bài xem nhiều