Bài thơ Ninh Bình quê ta

30/03/2017 02:23 UTC - Lượt xem: 22146
Ninh Bình Quê Ta
Cùng em về với Ninh Bình
Tràng An sơn thủy hữu tình làm sao
Hoa Lư thành cũ năm nào
Vua Đinh còn đó, áo bào còn đây
Cùng lên Bái Đính chắp tay
Tiếng chuông chùa vọng theo mây về trời
Qua đèo Ba Dội nhớ người
Hồn thơ còn mãi cho đời hoan ca
Ai về Phát Diệm quê ta
Thăm nhà thờ đá thánh ca dặt dìu
Nắng xanh ngọn núi Cánh Diều 
Nước Non, Non Nước bao điều ước mong
Thuyền ơi! Có nhớ Hoàng Long
Sông quê chảy mãi xanh trong một đời
Cúc Phương rừng thắm, hoa tươi
Ninh Bình như gọi, như mời bốn phương. 
Tác giả: Tuấn Nguyễn
 
Bài xem nhiều